Verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken

1,25